Ziņot:

Vēlamais putna novietojums, iesūtot fotogrāfiju - izvērsts spārns, labi redzams knābis:
novietojums.png
Sējas zosīm pasugas noteikšanai nepieciešams arī galvas tuvplāns.

Informāciju var ievadīt brīvā formā, pievienojot nomedīto putnu attēlus. Ja ērtāk lietot e-pastu, informāciju var nosūtīt uz e-pasta adresi nomeditie@lu.lv