Garknābja gaura

Līdzīga lielajai gaurai, bet nedaudz mazāka (58 cm, 800–1300 g). Arī atšķiršanas pazīmes ir līdzīgas - balta ķermeņa apakšpuse (1) un izteikti smails knābis (2).

 

Spārna baltumam mātītei viena (3), tēviņam divas (4) gareniskas, izteiktas, melnas šķērssvītras.

Tēviņam riesta tērpā kakls brūngans (5), pakausī cekuls.

Biežāk lielākos ūdeņos vēlā rudenī, pārsvarā jūrā.

Garknābja gauras tēviņš pēcriesta tērpā. Foto: Edgars Smislovs

Garknābja gauras mātīte. Foto: Aleksejs Kuročkins

Garknābja gauras tēviņš riesta tērpā. Foto: Edgars Smislovs

Sugas pazīme: augšknābī no nāsu priekšmalas līdz knābja galam 16 – 19 "zobiņi" (skat. arī lielo gauru).

© 2019 LUBIOL
Proudly created with Wix.com

 

Kontakti:

nomeditie@lu.lv