top of page

Dažas no nemedījamajām zosīm izmēros ir tikai nedaudz lielākas par meža pīli. Zosīm kājas stulma priekšpusi klāj daudzstūrainas, mozaīkveidā sakārtotas raga plāksnītes (9), pīlēm plāksnītes stulma priekšā sakārtotas stabiņā cita virs citas (10).

piles_zosis_kajas.png

Peldpīle - kājas pakaļējais pirksts bez ādas lēvera - lapiņas (11)

Nirpīle - kājas pakaļējais pirksts ar ādas lēveri (12)

Laucis - kājas bez pilnām peldplēvēm, kājas ar bārkstīm (7), ķermenis melns vai melni pelēks.

Knābis šaurs, sāniski saplacināts, ar nelieliem zobiņiem

Gauras, nemedījamas

Katrs no trīs priekšējiem pirkstiem ietverts lapveidīgā peldplēvē, nagi saplacināti, knābis smails.

Dūkuri, nemedījami
peldpile_kaja.png
nirpile_kaja.png
laucis_kaja.png
gaura.png
dukuris_kaja.png
bottom of page