top of page

Kā lietot?

pile 4a.png

Šī vietne ir daļa no  MSAF finansētā un Latvijas Universitātes realizētā projekta “Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte”, kas  datus par medījamo putnu demogrāfiju un sējas zosu pasugu sastāvu iegūst no mednieku ziņojumiem un iesūtītajiem foto.

Noteicēja pamatā ir izmantots Dr. biol. prof. Jāņa Vīksnes sastādītais Medījamo ūdensputnu noteicējs (Vīksne, J. 2005. Medījamo ūdensputnu noteicējs. Rīga), veicot izmaiņas atbilstoši šī brīža likumdošanai un papildinot noteicēju ar Igora Deņisova, Alekseja Kuročkina, Egila Ozola, Edgara Smislova, Visvalda Šteinberga un Ēvas Krēslas dzīvo putnu attēliem. Nemedījamo putnu sugām beigtie putni iegūti laikā, kad tie vēl bija medījami, vai kā piezveja tīklos, daļa atsavināti pārbaužu rezultātā.

 

Ja nav zināma nomedītā putna suga, izmantojot noteicēju, iespējams noskaidrot, pie kādas sugas putns pieder, pēc tam attiecīgās sugas lapā iespējams noskaidrot putna dzimumu un vecumu.

Ja suga ir zināma, taču nepieciešama informācija par pazīmēm dzimuma un vecuma noteikšanai, var izmantot sugu sarakstu.

Sadaļā ZIŅOT iespējams ziņot par nomedītajiem putniem gan teksta veidā, gan nosūtot nomedīto putnu attēlus.

Zemāk redzama spārna shēma ar spārna daļu nosaukumu skaidrojumiem, kas lietoti tālākajā tekstā gan sugu aprakstos, gan noteicējā. Tāpat sezonas sākumā būtiski atcerēties, ka visiem medījamajiem ūdensputniem, izņemot lauci, vecumu var noteikt pēc astes spalvām - vecajiem putniem tās ir smailas (4), šī gada putniem - ar nelielu robiņu spalvas galā(5). Kamēr astē ir kaut viena robainā spalva, skaidrs, ka tas ir jaunais putns.

Medību sezonas nogalē šaubu gadījumā visdrošākā pazīme ir Fabrīcija soma - 1-4 cm garš dziedzeris, kas jaunajiem putniem atrodams vietā, kur zarna savienojas ar kloāku. 8-10 mēnešu vecumā tas izzūd, taču medību sezonas laikā tā ir droša pazīme, ka putns ir jauns.

pile_sparns.png
astes.png

Fabrīcija somas pazīme ir izmantojama sezonas beigās, kad agrāk ligzdojošām sugām, piemēram, meža pīlei jaunajiem putniem astes spalvas jau ir nomainītas.

Attēla avots: Mouronval, J.B. 2016. Guide to the sex and age of European ducks. 

msaf-logo.jpg
fabr_soma.png
bottom of page