Kā lietot?

Noteicēja pamatā ir izmantots J.Vīksnes sastādītais Medījamo ūdensputnu noteicējs (Vīksne, J. 2005. Medījamo ūdensputnu noteicējs. Rīga), pamatā izmantojot informāciju par medījamām sugām.

 

Ja nav zināma nomedītā putna suga, izmantojot noteicēju, iespējams noskaidrot, pie kādas sugas putns pieder, pēc tam attiecīgās sugas lapā iespējams noskaidrot putna dzimumu un vecumu.

Ja suga ir zināma, taču nepieciešama informācija par pazīmēm dzimuma un vecuma noteikšanai, var izmantot sugu sarakstu.

Sadaļā ZIŅOT iespējams ziņot par nomedītajiem putniem gan teksta veidā, gan nosūtot nomedīto putnu attēlus.

Zemāk redzama spārna shēma ar spārna daļu nosaukumu skaidrojumiem, kas lietoti tālākajā tekstā gan sugu aprakstos, gan noteicējā. Tāpat sezonas sākumā būtiski atcerēties, ka visiem medījamajiem ūdensputniem, izņemot lauci, vecumu var noteikt pēc astes spalvām - vecajiem putniem tās ir smailas (4), šī gada putniem - ar nelielu robiņu spalvas galā(5). Kamēr astē ir kaut viena robainā spalva, skaidrs, ka tas ir jaunais putns.

© 2019 LUBIOL
Proudly created with Wix.com

 

Kontakti:

nomeditie@lu.lv